పొట్టలో మంట (ఎసిడిటీ ) నుండి విముక్తికి 13 ఉపాయాలు

ఆమ్లం పెరగడం సాధారణ మైనదే అయినా, చాలా ఎక్కువ ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. అలాగే వదిలేస్తే తీవ్ర అనారోగ్యాన్నీ కలిగిస్తుంది. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు / చిట్కాలు పాటిస్తే, చాలా ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి, ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగడమూ తప్పుతుంది.   1 . ఏమి తిన్నా, బాగా నమిలి నమిలి మింగాలి. లాలాజలం క్షార గుణం కలిగి ఉంటుంది. నమలడం వల్ల, ప్రతి ఆహార కణమూ లాలాజలంతో కలిసి, ఆహారం క్షార గుణాన్ని పొందుతుంది. దానివల్ల, రక్తంలో ఆమ్లం తగ్గి, …

379 Views